Chơi game giúp người già tăng cường trí nhớElderly Care Tips
Chơi game giúp người già tăng cường trí nhớ

Kết quả nghiên cứu của Đại học California cho thấy chơi game giúp người già tăng cường trí nhớ, tuổi thọ và làm giảm chứng trầm cảm